The Global Youth Mental Resilience Initiative

The Global Youth Mental Resilience Initiative skabt af Educatius, er mission for at støtte resiliens blandt vores high school elever.

Med mere end to årtiers ekspertise indenfor internationale high school-oplevelser i udlandet og kulturelle udvekslinger, har Educatius altid fokuseret på vores high school-elevers velvære, på vores udvekslignsprogrammer.

Dette banebrydende foretagende understreger vores omfattende støtte til teenagere, som påbegynder livsændrende uddannelsesrejser.

År efter år sender Educatius hundredevis af danske udvekslingselever ud i verden, imens Educatius byder varmt velkommen til tusindvis af internationle elever verden over, fra mere end 50 forskellige nationer, hvor de tilbydes alt fra personlig udvikling, akademisk fremgang og tværkulturelle oplevelser. Imens internationale elever generelt trives undervejs i deres udvekslingsprogrammer, er vi bevidste om udfordringerne som teenagere generelt møder, især når de navigerer i ukendte sproglige og kulturelle miljøer, langt væk fra de trygge rammer derhjemme.

Our mission transcends the boundaries of traditional education,” forsikrer John Cedergårdh, CEO af Educatius. “This initiative is pivotal because it recognizes that while students undoubtedly gain confidence and resilience through our programs, they also require support systems to deftly navigate the emotional challenges that may arise.

En omfattende tilgang

Træning af modstandsdygtighed: Designet af psykologer specialiseret i unge, samt eksperter i mental sundhed, vil Educatius tilbyde nuanceret resiliens træning til elever; men også til deres forældre, og værtsfamilier. For at støtte elevernes succes, skal deres værtsfamilier og forældre også have information omkring projektet; samt viden om hvor vigtig deres rolle er og hvad de, som voksne, kan gøre for bedst muligt at støtte eleven.

Denne træning vil tilføje yderligere lag af støtte i forlængelse af den forberedelse som Educatius allerede tilbyder, som en del af processen før afrejsen. Deltagerne vil tilegne sig indblik i at kunne håndtere oplevelser såsom hjemve og kulturchok, samt viden om hvordan de kan tilgå tilgængelige support ressourcer.

Global Youth Resilience Indeks: Dette banebrydende spørgeskema vil måle teenageres mentale modstandsdygtighed fra rundt omkring i verden, inkluderende Danmark. Den indsigt, der udledes af dette indeks, vil ikke kun belyse aktuelle tendenser, men også give et solidt fundament for kommende initiativer, der sigter mod at styrke elevernes følelsesmæssige trivsel.

Gennemgang og tilpasning af politikken: Educatius vil løbende gennemføre interne gennemgange af acceptpolitikker og ressourcer på tværs af sine forskellige partnerorganisationer for at sikre gennemsigtighed, tilpasning til bedste praksis som defineret af det mentale sundhedspersonale og sikre let adgang for studerende og deres supportnetværk.

Educatius er stolt af at være en del af dette samarbejde, og vi ser frem til at arbejde tæt sammen med vores kolleger hos Educatius for at have en positiv indvirkning på den mentale resiliens hos udvekslingsstuderende fra Danmark. Sammen sigter vi mod at skabe et omsorgsfuldt miljø, der giver disse unge mulighed for at trives akademisk og følelsesmæssigt under deres uddannelsesrejser.

The Global Youth Resilience Index

Modstandsdygtighed er en afgørende færdighed for nutidens unge til at navigere i en kompleks fremtid. Det omfattende Global Youth Resilience Index af Educatius er en innovativ undersøgelse af teenageres modstandsdygtighed, der strækker sig over 9 lande på 4 kontinenter. Få indblik i fremtidens lederes modstandsdygtighed og de facetter, der former dem. Denne rapport er væsentlig læsning for enhver, der er investeret i globale unges trivsel.

 

DOWNLOAD RAPPORTEN